Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Lcrtrade.com.

I. Kto jest administratorem danych osobowych Lcrtrade.com?

Administratorem danych osobowych Lcrtrade.com (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

NTX sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Oddział: ul. Północna 7
08-106 Zbuczyn
NIP: 7011155388
REGON: 525856134
KRS: 0001046949

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@Lcrtrade.com, pisemnie na adres: ul. Północna 7, 08-106 Zbuczyn.

II. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Ciebie podczas Rejestracji w Sklepie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do Twoich preferencji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Ciebie na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające

Oprócz samego Administratora, odbiorcami Twoich danych osobowych są:

-upoważnieni pracownicy zajmujący się kadrami,
-upoważnieni pracownicy zajmujący się obsługą klienta,
-pracownicy upoważnieni do wystawiania faktur,
-upoważnieni pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną serwisu.

Podmiotami przetwarzającymi danych osobowych, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych są:

-firma zapewniająca platformę internetową i serwer, na których działa Sklep,
-biuro księgowe świadczące dla Administratora usługi księgowo-podatkowe,
-firmy zarządzające kampaniami marketingowymi w internecie,
-firmy przewozowe,
-operatorzy płatności,
-firmy zajmujące się remarketingiem dynamicznym,
-dostawcy systemu infolinii telefonicznej,
-firmy zajmujące się plikami cookies,
-firmy obsługujące newsletter.

IV Okres przetwarzania

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe, jeśli jesteś zarejestrowany, do momentu wyrażenia przez Ciebie woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

V Prawa Klienta

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sklepowi nie będzie wolno już przetwarza tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

VI. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w Lcrtrade.com politykę ochrony danych osobowych, a także inne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat SSL firmy Unizeto Technologies S.A.. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Lcrtrade.com jest szyfrowana 128 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Lcrtrade.com, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

C. System IT Lcrtrade.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

VII Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Lcrtrade.com, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z Lcrtrade.com.

W trakcie rejestracji prosimy o:

- imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
- e-mail – niezbędny do logowania do Lcrtrade.com i komunikacji związanej z korzystaniem z Lcrtrade.com;
- numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Lcrtrade.com i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
- numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
- numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
- numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Lcrtrade.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

- DHL Polska Sp. z o.o.
- DPD Polska Sp. z o.o.
- Poczta Polska S.A
- InPost Sp. z o.o.
- InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Lcrtrade.com. Lcrtrade.com współpracuje z następującymi operatorami płatności:

- PayU SA operatora serwisu payu.pl
- PayPro SA operatora serwisu przelewy24

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Lcrtrade.com lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Lcrtrade.com i następujące podmioty:

- FreshMail Danuta Fuksa, operatora serwisu freshmail.pl

VIII Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Lcrtrade.com

A. Lcrtrade.com (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Lcrtrade.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Lcrtrade.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Lcrtrade.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Lcrtrade.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Lcrtrade.com (cookies)

Lcrtrade.com wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Lcrtrade.com rozpoznania Ciebie i dostosowania Lcrtrade.com do Twoich potrzeb.

Lcrtrade.com wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Lcrtrade.com
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Lcrtrade.com.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Lcrtrade.com nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Lcrtrade.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Lcrtrade.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Lcrtrade.com.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Lcrtrade.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Lcrtrade.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Lcrtrade.com.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Lcrtrade.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

IX. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Lcrtrade.com

Lcrtrade.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Lcrtrade.com linki do innych stron internetowych. Lcrtrade.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

X. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Lcrtrade.com dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

XI. Zmiana polityki bezpieczeństwa Lcrtrade.com

Lcrtrade.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Lcrtrade.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Lcrtrade.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://lcrtrade.com/pol-privacy-and-cookie-notice.html.

XII. Kontakt

Lcrtrade.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych lub w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 22-22-87-087 lub e-mail hurt@Lcrtrade.com. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Lcrtrade.com NTX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział: ul. Północna 7 08-106 Zbuczyn.

pixel